Bán full set TaylorMade M6 2019

Viet Nguyen

Reader only
Bài viết
1
Reaction score
0
Điểm
1
Tuổi
36
Bán full set TaylorMade M6 2019:


Túi TaylorMade FlexTech Crossover Stand Golf Bag Blood Orange 2019 Tình trạng mới sử dụng vài lân ra sân tập.Bộ Gậy sắt: TaylorMade M6 Iron Set 6-P,A,S Graphite Tensei Orange Regular Flex – Tiình trạng đã qua sử dụng vẫn còn như mới.shaft: graphiteflex: RGâỵ Driver: Taylormade M6 10.5* Driver - Grafalloy SuperCharged 55g R flex – Có head cover đi kèm. Tình trạng đã qua sử dụng đánh tập vài lần.loft: 10.5*shaft: graphiteflex: RGậy Wood: TaylorMade M6 Fairway Wood NEW 3/15° - STIFF Fujikura ATMOS orange – Có head cover đi kèm, Tình trạng mới tinh nguyên sealed chưa sử dụng.loft: 15*shaft: graphiteflex: RTaylorMade 2019 M6 18* 5 Wood Fujikura Atmos 5R Regular Graphite – Có head cover đi kèm, Tình trạng mới tinh nguyên sealed chưa sử dụng.loft: 18*shaft: graphiteflex: RGậy Hybrid: TaylorMade 2019 M6 22* 4 Hybrid Rescue Atmos 6R Regular – Có head cover đi kèm, Tình trạng mới tinh nguyên sealed chưa sử dụng.loft: 22*shaft: graphiteflex: RGậy putter: TaylorMade TP Collection Ardmore 3 #6 Putter (Tiger Woods) – Có head cover đi kèm.Free Ship khu vực Hà Nội.

Giá 45.000.000

Liên hệ để xem hàng trực tiếp nếu có nhu cầu. Call/Sms: 0933686789


#taylormadem6
#fullset
#forsale
 
Top