Bà Rịa - Vũng Tàu Sân golf The Bluffs - The Grand - Hồ Tràm Strip - Có hình và mô tả đường gôn

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
7. Lỗ số 7:
Par 3, Tee Vàng- 171, Tee Xanh - 128 , Tee Trắng -124 Yards, Tee đỏ 104 yard.
Index: Men 11; Ladies:11
Ngược lại với lỗ par 3 đầu tiên, lỗ này hơi dốc lên nhưng green rộng và tầm nhìn từ vị trí phát bóng rất đẹp. Bạn có thể phải chọn gậy xa hơn một chút vì green nằm cao hơn tee box. Hãy lưu ý bunker rộng nằm bên phải của green.
07.jpg


hole72.jpg
 

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
8. Lỗ số 8:
Par 4, Tee Vàng- 412, Tee Xanh - 364, Tee Trắng -326 Yards, Tee đỏ 282 yard.
Index: Men 17; Ladies:17
Bạn bắt buộc phải đánh vượt qua bẫy nước, tuy nhiên khoảng cách ngắn hơn là bạn nhìn thấy. Bận sẽ đánh bên phải hay bên trái vì có một bunker nằm chính giữa fairway?? Tuy nhiên một cú phát bóng tốt sẽ giải quyết được tất cả. Vị trí bạn đứng khi đánh lần thứ 2 sẽ không thấy được mặt green. Tuy nhiên green dốc vào giữa sẽ làm cho bóng bạn có thể lăn lại gần cờ cho dù bạn đánh không chính xác.
08.jpg


hole83.jpg
 

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
9. Lỗ số 9:
Par 4, Tee Vàng- 424, Tee Xanh - 397, Tee Trắng -367 Yards, Tee đỏ 334 yard.
Index: Men 1; Ladies:3
Fairway rất rộng vài có share với lỗ đầu ở phía bên trái. Bạn phát bóng càng xa càng tốt. Bên phải của green là bunker sau chạy dọc theo, bạn hãy cẩn thận với nó hoặc nhắm sang trái của green một chút.
09.jpg


hole94.jpg
 

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
10. Lỗ số 10:
Par 5, Tee Vàng- 615, Tee Xanh - 579, Tee Trắng -477 Yards, Tee đỏ 428 yard.
Index: Men 6; Ladies:2
10.jpg


hole104.jpg
 

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
11. Lỗ số 11:
Par 3, Tee Vàng- 157, Tee Xanh - 135, Tee Trắng -107 Yards, Tee đỏ 85 yard.
Index: Men 14; Ladies:16
11.jpg


hole111.jpg
 

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
12. Lỗ số 12:
Par 4, Tee Vàng- 392, Tee Xanh - 359, Tee Trắng -331 Yards, Tee đỏ 307 yard.
Index: Men 18; Ladies:14
12.jpg

hole121.jpg
 

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
13. Lỗ số 13:
Par 4, Tee Vàng- 386, Tee Xanh - 365, Tee Trắng -296 Yards, Tee đỏ 267 yard.
Index: Men 12; Ladies:12
13.jpg

hole132.jpg
 

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
14. Lỗ số 14:
Par 4, Tee Vàng- 340, Tee Xanh - 312, Tee Trắng -285 Yards, Tee đỏ 219 yard.
Index: Men 16; Ladies:18
14.jpg

hole143.jpg
 

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
15. Lỗ số 15:
Par 3, Tee Vàng- 257, Tee Xanh - 207, Tee Trắng -190 Yards, Tee đỏ 140 yard.
Index: Men 4; Ladies:4
15.jpg

hole153.jpg
 

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
11
Điểm
33
Tuổi
41
16. Lỗ số 16:
Par 5, Tee Vàng- 651, Tee Xanh - 582, Tee Trắng -539 Yards, Tee đỏ 419 yard.
Index: Men 2; Ladies:6
16.jpg

hole161.jpg
 
Top