Cách xử lý khi Login báo lỗi Cookies are required to log in to this site...

wet

Advanced member
Bài viết
216
Reaction score
13
Điểm
33
Tuổi
42
Khi login vào bị báo lỗi như ở dưới:
"Cookies are required to log in to this site. You will not be able to login until they are accepted."

Bạn chỉ cần vào trình duyệt của mình đang sử dụng bật chế độ Cookies lên là được. Cụ thể để bật tắt Cookies cho các trình duyệt như sau:


Cookies bạn có thể hiểu nôm na là 1 bộ nhớ tạm, nó lưu trữ lại các thông tin về trang web bạn vào bao gồm địa chỉ trang web, tên và pass nếu bạn đăng nhập vào trang web đó... Nó giúp bạn lần sau vào trang web đó nhanh hơn (vì đã lưu trữ lại sẵn).
Cookies thường có các thành phần sau:

+ Tên: do người lập trình web site chọn
+ Domain: là tên miền từ server mà cookie được tạo và gửi đi
+ Đường dẫn: thông tin về đường dẫn ở web site mà bạn đang xem
+ Ngày hết hạn: là thời điểm mà cookie hết hiệu lực .
+ Bảo mật: Nếu giá trị này đựơc thiết lập bên trong cookie, thông tin sẽ đựơc mã hoá trong quá trình truyền giữa server và browser.
+ Các giá trị khác: là những dữ liệu đặc trưng được web server lưu trữ để nhận dạng về sau các giá trị này ko chứa các khoảng trắng, dấu chấm, phẩy và bị giới hạn trong khoảng 4k.


* Để kích hoạt Cookies của từng trình duyệt bạn xem ở dưới:

- Trình duyệt của bạn là : Microsoft Internet Explorer

Để bật Cookie cho trình duyệt Internet Explorer 6,7 hoặc 8:
Click chuột mục Tools > Internet Options trong menu (thực đơn ) trình duyệt của bạn.
Click chuột vào tab Privacy.
Click chuột vào nút Advanced.
Chọn 'Override automatic cookie handling' dưới phần 'Cookies' trong cửa sổ Advanced Privacy Settings.
Chọn mục 'Accept' hoặc 'Prompt' dưới phần 'First-party Cookies.'
Chọn mục 'Accept' hoặc 'Prompt' dưới 'Third-party Cookies.' (Chú ý: nếu bạn chọn 'Prompt' bạn sẽ được hỏi có chấp nhận Cookie hay không mỗi khi website gửi Cookie tới trình duyệt.)
Click OK để đồng ý và đóng cửa sổ Advanced Privacy Settings.
Click OK tiếp để lưu và đóng cửa sổ 'Internet Options'.

Trình duyệt của bạn là : Mozilla Firefox
- Để bật Cookie cho trình duyệt Mozilla Firefox 2.x và 3.x (Máy Windows):Click Tools > Options trong menu (thực đơn ) trình duyệt Mozilla Firefox của bạn.
Click vào tab Privacy .
Thiết lập cho mục 'Firefox will': giá trị Use custom settings for history.
Chọn ( đánh dấu) check box Accept cookies from sites để bật cookie
Click OK.

- Để bật Cookie cho trình duyệt Mozilla Firefox (Máy Mac):

Click vào mục Firefox trong menu ( thực đơn) trình duyệt Mozilla Firefox của bạn.
Chọn Preferences.
Rồi chọn Privacy.
Thiết lập 'Firefox will': giá trị Use custom settings for history.
Chọn ( đánh dấu) check box Accept cookies from sites để bật cookie
Click OK.

Trình duyệt của bạn là : Google Chrome
- Để bật Cookie cho trình duyệt Chrome (Máy Windows):

 1. Nhấp vào biểu tượng trình đơn
  SNP_2696434_en_v1
  trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt.
 3. Nhấp vào liên kết Hiển thị cài đặt nâng cao....
 4. Nhấp vào Cài đặt nội dung... trong phần "Bảo mật".
 5. Trong phần "Cookie" của hộp thoại xuất hiện, hãy đảm bảo chọn Cho phép đặt dữ liệu cục bộ để cho phép cookie của cả bên thứ nhất và bên thứ ba.
 6. Nhấp vào Đóng.
 7. Sau đó, để bật SSL, trong phần "HTTPS/SSL", hãy đảm bảo chọn hộp kiểm Kiểm tra việc thu hồi chứng chỉ của máy chủ.
- Để bật Cookie cho trình duyệt Chrome (Máy Mac):
Chọn Chrome > Preferences trên thanh thực đơn.
Click tab Under the Hood .
Click vào Content settings dưới mục 'Privacy'.
Đảm bảo mục Allow local data to be set đang được lựa chọn để cho phép các website gửi Cookie tới trình duyệt.

Trình duyệt của bạn là : Safari
- Để bật Cookie cho trình duyệt Safari:

Go to the Safari drop-down menu.
Select Preferences.
Click Security in the top panel.
Under 'Accept Cookies' select the option 'Only from sites you navigate to.'

Trình duyệt của bạn là : Opera
- Để bật Cookie cho trình duyệt Opera:

Click vào mục Tools trong menu (thực đơn ) trình Opera.
Click vào Preferences.
Click vào mục Privacy gần phía dưới bên trái màn hình.
Chọn (đánh dấu) Enable cookies và chọn Accept all cookies trong mục "Normal cookies" .'
Lưu cấu hình bằng cách click Ok.

Theo: www.thonghon.tk


Bạn có thể liên hệ banquantri@golfviet.net để được hỗ trợ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top