sách dạy short game

  1. doanhuuhai

    Sách tiếng việt: “Chinh phục short game cùng James Sieckmann - Giúp bạn làm chủ các cú đánh từ 120 yard trở lại”

    Xin trân trọng giới thiệu với độc giả cuốn sách “Chinh phục short game cùng James Sieckmann - Giúp bạn làm chủ các cú đánh từ 120 yard trở lại” là bản dịch của cuốn sách “Your Short Game Solution: Mastering the Finesse Game from 120 Yards and In” của tác giả James Sieckmann và David Denunzio...
Top