GOLF VIỆT - Tài liệu cho người Việt chơi golf

Tin khuyến mãi

Bài viết mới nhất

Sách Ben Hogan's Five lessons - 5 Bài học của Ben Hogan về các nguyên tắc cơ bản hiện đại của golf

  • 176,814
  • 108
Một vài năm gần đây, vốn từ, kinh nghiệm tích luỹ và kiến thức mà Hải có được khi luyện tập, học từ các Thầy dạy golf trên thế giới như Tiến sỹ Young Hoo Kwon, Tiến sĩ Greg Rose, Dave Phillips, James Sieckmann, Jason Zuback (6 lần vô địch World Long Drive Champion), Liam Mucklow (sáng lập The Golf Lab), Mark Blackburn, Tiến sĩ Sasho MacKenzie, Tiến sĩ Scott Lynn, Mike Adams (World Golf...
Top